EDIFICI PLURIFAMILIAR 16 HABITATGES

CARRER NOU DE VIC (Barcelona)

Memòria de qualitats


Presentació

La promoció Edifici Nou 127-129 és un complex d’habitatges residencials ubicat a Vic. L’edifici compta amb un total de 16 habitatges de 1 i 2 dormitoris.

El nou conjunt immobiliari estarà format per 16 habitatges. Vuit d’ells tindran façana al Carrer Nou i vuit d’ells al Carrer Jaume I en Conqueridor. Es distribuiran en Planta Baixa i tres plantes pis. Disposen d’un accés des de cada un dels carrers per facilitar la mobilitat dels habitants del bloc. Al centre de les finques es situarà un pati comunitari de 8m d’ample que serà on es situaran les comunicacions verticals i el que donarà accés als diferents pisos. Tots els habitatges compten amb una zona de dia oberta i segons la seva configuració són de 1 o 2 habitacions.

Elements estructurals

Els elements estructurals de l’Edifici Nou 127-129 seran d’acer laminat . Estructura vertical de pilars i pantalles als ascensors i estructura horitzontal de forjats de formigó amb xapa col·laborant.
Un organisme de control tècnic independent, garanteix la correcta execució de l’estructura, que queda coberta per una assegurança desenal.

Coberta

Coberta inclinada amb teula ceràmica tipus àrab, amb colls de fusta, no transitable destinada a instal·lacions. L’accés a coberta serà des d’una escala de “gat” situada al nucli d’escales.

Divisions interiors

La separació entre habitatges es resoldrà, amb una paret ceràmica amb un trasdossat de cartró- guix ambdós costats de la paret amb acabat amb una placa de guix laminat de 15 mm de gruix.

Cada trasdossat anirà aïllat amb llana de roca de 5 cm de gruix. Per assegurar aïllament acústic i tèrmic.
Les divisions interiors entre les diferents estances d’un mateix habitatge seran amb plaques de cartró-guix laminat amb aïllament sobre perfils d’acer galvanitzat, tipus PLADUR o similar.

Paviments interiors i exteriors

Els terres dels habitatges en rebedors, passadissos, dormitoris, sala d’es tar i menjador, paviment ceràmic.

Els paviments de les terrasses els resolem amb la mateixa peça ceràmica que els banys i la cuina però amb acabat antilliscant per exteriors .

Cuines

Totes les cuines dels habitatges, segons disseny acceptat per la DF, es realitzaran amb els millors materials per tal d’oferir un disseny i qualitat màxima.
La cuina s’entrega amb mobles alts abatibles i baixos amb tirador ocult. Els calaixos portaran fre en el mecanisme d’obertura i tancament. El mobiliari de la cuina serà de color blanc de la marca DICA o similar. El taulell i els frontals de la cuina aniran aplacats amb aglomerat de quars tipus SILESTONE o similar tipus grup I.
Aigüera en inoxidable de la casa Franke o similar i amb aixeta monocomandament extraïble d’acer inoxidable Grohe o similar

Instal·lacions elèctriques i telecomunicacions

Preses de telecomunicacions al menjador i zona d’estar, a la cuina i a tots els dormitoris, de xarxa tipus Ethernet. L’habitatge incorporarà les instal·lacions de telefonia, internet amb accés de fibra òptica i TV segons projecte ICT (a contractar per cada usuari amb la companyia).
Tots els habitatges inclouran la instal·lació de lluminàries tipus downlight amb tecnologia LED a la cuina i bany. S’instal·larà també ulls de bou LED color blanc a la resta de l’habitatge, excepte al punt de llum de sobre la taula del menjador i sofà que es deixarà en previsió per a la instal·lació d’una làmpada (no inclosa).
Els endolls i mecanismes de totes les estàncies seran de SIMON 82 o similar color blanc. Aquesta marca ofereix un disseny minimalista amb materials de la millor qualitat

Façanes

Tots els materials utilitzats garanteixen la durabilitat en el temps, assegurant la màxima qualitat. La façana del carrer Nou serà objecte d’una restauració a fons, mantenint l’estètica que demana el POUM de Vic, amb revestiment de calç i emmarcat d’obertures amb pedra sorrenca.

La façana del carrer Jaume I, es construirà de nou, i es realitzarà una façana amb dues parts ben diferenciades per remarcar les dues parcel·les. El seu revestiment també serà de morter de calç, amb una proposta de colors que responen a un color granat fosc i color salmó, que corresponen als colors de referència 6 i 11, inclosos dins la carta de colors de la Ciutat antiga de Vic.

Revestiments verticals i horitzontals

Totes les parets exceptuant els banys, estan acabades en pintura plàstica llisa de color RAL 9003 dues mans.
Els revestiments de les parets dels banys principals, són ceràmics. Fals sostres d’habitatges en plaques cartró-guix fixades amb perfils d’acer galvanitzat, tipus PLADUR o similar.
Els frontals de la cuina entre els armaris inferiors i superiors, aplacats amb aglomerat de quars tipus SILESTONE o similar grup I. La resta de parets de la cuina on no hi ha mobiliari aniran pintades amb pintura llisa a dues mans.

Fusteria interior

La porta d’entrada a l’habitatge és massissa blindada amb pany de seguretat, amb varis punts d’ancoratge, marc antipalanca i blindatge d’acer a l’interior. Les portes interiors de l’habitatge són lacades en blanc i amb manetes d’acer inoxidable llis mat.

Fusteria exterior

Fusteria exterior de fusta laminada o equivalent amb ruptura de pont tèrmic, tenyida de color noguera i vernís a l’aigua per a la seva protecció i durabilitat. Vidres amb cambra d’aire tipus CLIMALIT o similar.

Banys

El bany s’entregarà amb un moble amb una pica integrada i l’acabat del moble serà de color blanc. Els tiradors dels calaixos d’aquests mobles seran ocults. Els sanitaris són de ceràmica vitrificada de color blanc model Roca GAP o similar amb tapa esmorteïda i el plat de dutxa acrílic.
Totes les aixetes són d’accionament monocomandament i amb economitzadors, del model GROHE o similar. Bany, amb dutxa de mampara de vidre fix transparent i aixetes de regulació termostàtica.

Instal·lacions de climatització

Tots els habitatges disposen de calefacció i aigua calenta sanitària per sistema individuals d’aerotèrmica. Calefacció mitjançant terra radiant a totes les estances.

Ascensor

L’edifici compta amb ascensor amb porta d’acer inoxidable, amb mirall mural i portes automàtiques marca Otis o similar.

Zones comuns

Als vestíbuls d’accés als habitatges trobarem un acurat disseny i combinació de materials, amb paviment ceràmic ceràmics antilliscants, revestiments de fusta i il·luminació led així com les bústies de cada habitatge.
Als patis comunitaris ens trobem tots els armaris metàl·lics d’instal·lacions, amb la corresponent clau de companyia; així com els aparcaments de les bicicletes.
Les zones de pas (passeres) i escales comunitàries seran conformades per una estructura metàl·lica, amb planxa de reixa galvanitzada.

Plànols

Baixos Primera


Baixos segona


Baixos Tercera


Baixos Quarta


Primer Primera


Primer Segona


Primer Tercera


Primer Quarta


Segon Primera


Segon Segona


Segon Tercera


Segon Quarta


Tercer Primera


Tercer Segona


Tercer Tercera


Tercer Quarta


Alguns dels pisos poden indicar una disponibilitat errònia, al posar disponible, no vol dir que estiguin disponibles fins a ser confirmat per un agent autoritzat de l'Habitatge de Vic

Necesites més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres


El missatge s'ha enviat correctament, en breu ens posarem en contacte.


Error: El missatge no s'ha pogut enviar, perdona les molèsties


Copyright © 2023 Habitatge Vic. Tots els drets reservats. - Creat per ByLit Studio Lab