21 HABITATGES EN 2 EDIFICIS PLURIFAMILIARS AMB 39 PLACES D'APARCAMENT

CARRER JOSEP VENTRURA DE TONA (Barcelona)

Memòria de qualitats


FONAMENTS I ESTRUCTURA

- Els elements de fonamentació i estructura seran de formigó armat.

TANCAMENTS EXTERIORS

- totes les façanes seran d’obra de vista combinada amb trams d’aplacats de pedra de Sant Vicenç flamejada i panells de fusta d’alta densitat.
- La fusteria exterior serà d’alumini de fulla oculta del tipus cortizo o similar, color platejat gris clar mat, amb trencament de pont tèrmic vidre doble amb control solar en façanes sud i oest.
Totes les fusteries dels habitatges disposaran de persianes enrotllables motoritzades de lames d’alumini del mateix color que les fusteries. Totes les finestres practicables seran del tipus oscil·lo batent.

CUINA

- Cuina complerta amb mobles alts i baixos de la casa madetres o similar.
- Encimera i frontals revestits amb granet natural o similar.
- Electrodomèstics inclosos: placa vitroceràmica de cocció, forn, microones i campana d’extracció de fums marca Bosch o similar.

BANYS

- Revestiments de parets fins al sostre, amb peça de gres porcel·lànic rectificat de gran format 0,80x0,80m.
LAVABOS
. Moble de bany amb lavabo encastat a taulell i dos calaixos de la casa Roca o similar.
. Mirall
. Aixetes mesclador monocomandament de lavabo model L-20 de la casa Roca o similar.
VÀTERS
. Marca Roca model Meridian o similar.
DUTXES
. Plat de dutxa de resines de color blanc integrat en el paviment.
. Aixeta mesclador monocomandament model Victoria de la casa Roca o similar.

FUSTERIA INTERIOR

- Porta d’accés a l’habitatge blindada, amb tancament de seguretat de 3 punts i mecanismes cromats. Acabat de fusta de roure per l’exterior i lacat blanc per l’interior.
- Portes interiors lacades a fàbrica, color blanc neu, amb mecanismes cromats.

INSTAL·LACIONS

Electricitat i telecomunicacions:
- Instal·lació elèctrica i de telecomunicacions segons normativa vigent.
- Mecanismes elèctrics, marca simon o similar.
- Vídeo - porter electrònic para el accés a la comunitat i a cada pis.
- Antena comunitària de televisió.
- Preses de TV y RJ45 en cuina, sala d’estar i habitacions.
- Els habitatges s’entregaran amb els següents punts de llum:
. Ulls de bou amb làmpades led instal·lats en el passadissos, banys, habitacions, cuina i sala d’estar.
. Punt de llum centrat en sostre sobre taules de menjador.
. Làmpades led encastades en fals sostre en terrasses.
Instal·lació d’aigua:
- Instal·lació segons normativa vigent.
- Presa d’aigua freda-calenta i desaigua per rentadora i rentaplats.
Climatització i energies renovables:
-Instal·lació segons normativa vigent.
-Instal·lació de plaques de captació solar fotovoltaica per a obtenció d’energia solar. Les plaques es col·locaran a la coberta principal de l’edifici.
-Instal·lació de renovació permanent d’aire interior amb recuperador de calor.
-Sistema d’aerotèrmia per a climatització (calor-fred) mitjançant conductes d’aire fred i calent i generació d’ACS mitjançant acumulador elèctric de 150l.
-Pre-instal·lació de sistema d’evacuació de fums per a possible instal·lació de llar de foc a sales d’estar.

ZONES COMUNITARIES INTERIORS

- La porta d’accés a l’edifici serà de vidre de seguretat i alumini del mateix tipus que les fusteries de l’edifici.
Es col·locarà una catifa integrada en el paviment en la banda interior.
- El paviment del vestíbul i espais comuns serà de gres porcel·lànic rectificat de gran format.
- L’escala comunitària serà de llosa de formigó enguixada i anirà revestida del mateix paviment que els vestíbuls.
- La il·luminació serà de llums led amb detecció de presència.
- Ascensor per a sis persones amb accés a totes les plantes de l’edifici.

COBERTES

- La primera coberta és al sostre de la planta soterrani i que es destina a terrasses privatives dels habitatges de la planta baixa. Seran del tipus plana, invertida i transitable i portaran un paviment acabat de rajola de gres antilliscant tipus Breda o similar.
-La coberta principal dels edificis serà inclinada i ventilada, amb acabat amb teula ceràmica del tipus àrab. En ambdues cobertes es genera una coberta plana interior, del tipus invertida i transitable, que serà on es situaran les unitats exteriors d’aerotèrmia. Els panells de captació solar s’instal·laran en les vessants sud i oest de les cobertes.
-La coberta serà accessible mitjançant escala escamotejable situada al replà comunitari de la planta segona i claraboia situada a la coberta.

TANCAMENTS I PARETS INTERIORS

- Separació entre habitatges i zones comuns mitjançant bloc acústic enguixat i pintat i trasdossat amb mitjançant envà de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic-acústic de llana de roca a l’interior de l’estructura.
- Separació entre habitatges mitjançant paret de totxana col·locada sobre bandes acústiques amb trasdossat de placa de guix laminat a ambdós cantons amb llana de roca com a aïllament termo-acústic a l’interior.
- Separació de distribució interior dels habitatges mitjançant envà de doble placa de guix laminat a ambdues cares amb aïllament tèrmic-acústic de llana de roca a l’interior de l’estructura.
En les zones d’aigua s’utilitzaran plaques hidròfugues.
- Falsos sostres de plaques de guix laminat per passos d’instal·lacions i il·luminació en tots els espais.
- Revestiments enguixats en zones comunes habitables (escales, vestíbuls) i arrebossats en altres zones (aparcament).
- Els falsos sostres i parets revestides estaran acabades amb pintura plàstica llisa, prèvia preparació del suport, imprimació i dues mans d’acabat.

PAVIMENTS

- Paviment general de l’habitatge amb parquet laminat sintètic amb lames de 240mm. de gamma alta. Sòcols sintètics de color blanc.
- Paviment en banys amb parquet laminat sintètic hidròfug amb lames de 240mm. de gamma alta.
- Paviment de terrasses i balcons de peça de gres antilliscant tipus Breda o similar.

APARCAMENT

- La porta d’accés la planta soterrani de cada edifici serà corredissa d’obertura automàtica mitjançant comandament a distància.
- S’hi accedirà a través dels ascensors i escala comunitària de cada edifici. Cada aparcament tindrà un accés peatonal a l’exterior des d’on es podrà accedir a la zona comunitària posterior.
- El paviment de la rampa serà de formigó imprès i colorejat i el del garatge amb formigó fratassat i pintat antilliscant amb resines.
- Divisions i numeració de places pintades.
-Detectors de temperatura, boques d’incendi, extintors i alarma de foc, segons el projecte de llicència d’aparcament.
-Sistema de ventilació forçada segons normativa.
-Previsió d’endolls per a cotxes elèctrics segons normativa.

Plànols

EDIFICI C

Baixos Primera


Baixos Segona


Baixos Tercera


Baixos Quarta


Primer Primera


Primer Segona


Primer Tercera


Primer Quarta


Segon Primera


Segon Segona


Segon Tercera


Segon Quarta


EDIFICI D

Baixos Primera


Baixos Segona


Baixos Tercera


Primer Primera


Primer Segona


Primer Tercera


Segon Primera


Segon Segona


Segon Tercera


Alguns dels pisos poden indicar una disponibilitat errònia, al posar disponible, no vol dir que estiguin disponibles fins a ser confirmat per un agent autoritzat de l'Habitatge de Vic

Necesites més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres


El missatge s'ha enviat correctament, en breu ens posarem en contacte.


Error: El missatge no s'ha pogut enviar, perdona les molèsties


Copyright © 2023 Habitatge Vic. Tots els drets reservats. - Creat per ByLit Studio Lab