Perquè una agència immobiliària està acostumada a gestionar compravendes, coneix tota la metodologia, lleis i normatives actuals, i el més important és que, al ser coneixedor de la zona, et donarà dades per aconseguir el millor preu, t’ajudarà a preparar tota la documentació necessària per llei, et farà un pla de màrqueting, s’ocuparà de fer un reportatge fotogràfic i video professional, que utilitzarà per posar als millors portals immobiliaris. Ja disposem de llista de clients compradors, dels quals en filtra els interessats, per mirar la viabilitat de l’operació, acompanya als possibles compradors a les visites guiades, busca el millor finançament per facilitar la compra, s’ocupa d’acompanyar al perit taxador, preparar les escriptures a notaria i coordinar les diferents parts, compradors, venedors, banquer/gestor i notari.

Si per alguna cosa ens caracteritza a la immobiliària L'Habitatge de Vic, a més de la seva experiència, és per oferir a tots els seus clients un servei realment personalitzat, amb un tracte molt proper, basat en la professionalitat, en l'eficiència i en la recerca constant de la satisfacció dels nostres clients. Vine a les nostres oficines per parlar amb nosaltres i junts trobarem la solució a les teves necessitats. Un gran equip humà de 14 professionals qualificats i més de 34 anys d'experiència a la Comarca d’Osona i més de 25.000 persones que han signat un contracte amb l’Habitatge de Vic, ens avalen.

Posar preu adequat de venda d’un habitatge pot provocar dubtes, temors, indecisions preocupació i fins hi tot ansietat. Aconsellem no posar-hi mai preu, fins que tinguem dades suficients i que aquestes siguin concretes, reals, actuals, clares i degudament contrastades. Cada propietat és única i té un valor de taxació diferent, depenent del tipus, les característiques, les zones, antiguitat, etc.

A la Inmobiliaria L'Habitatge de Vic mitjançant l’accés API, el Registre de la Propietat, la nostra experiència contrastada i utilitzant el BIGDATA i totes les noves tecnologies, et podrem dir el preu real de mercat del teu habitatge, sempre comparat amb uns altres de característiques semblants a la mateixa zona.

Quan pensis en vendre un habitatge, és important que busquis una agència amb molta experiència, que tingui el millor equip i que conegui i treballi bé la teva zona, sobretot, que tingui moltes ressenyes a Google, amb molt bona puntuació. Que el gestor designat de zona sigui un professional, que inspiri confiança, que et faciliti el màxim de dades i et presenti un bon pla de màrqueting de vendes. Ell també t'aconsella com preparar l’habitatge per fer la millor presentació al mercat, per poder obtenir els millors resultats.

QSi, que podeu vendre l'habitatge hipotecat, i el dia de la signatura de l'escriptura pública el banc que va concedir la hipoteca rebrà la quantitat pendent de pagar del préstec i la cancel·lació al registre i la resta de l'import serà pel venedor. (nosaltres ens ocupem de tot i tot)

Nosaltres estem acostumats a aquest tipus d’operacions, moltes vegades el que ven el seu habitatge és perquè n’ha comprat o vol comprar-ne un altre. Nosaltres tenim experiència i ens ocupem de coordinar i buscar la solució per que es pugui fer sense entrebancs.

La nota simple és un document expedit pel Registre de la Propietat, on s'especifica qui és el propietari de la casa, la descripció de la finca i quina és la seva superfície, si l'immoble està lliure de càrregues i quines són les propietats confrontants, entre d'altres coses.

Si bé no és un document obligatori per al venedor, us aconsellem que demaneu la nota simple abans de posar el vostre habitatge a la venda, així us assegureu que la vostra situació registral és correcta i podeu demostrar que l’habitatge que voleu vendre és de la vostra propietat, que està lliure de càrregues, censos, usufructuaris, etc…

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic que qualifica l’immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici, incloent-hi la producció d'aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació.

Durant el procés s’emet un certificat d’eficiència energètica i s’assigna una etiqueta energètica a l’habitatge. L'escala de qualificació energètica varia des de la lletra A (edifici més eficient energèticament) i la lletra G (edifici menys eficient energèticament).(També ens en podem ocupar)

La cèdula d'habitabilitat és un altre document obligatori per vendre el teu habitatge i acredita que és apte per ser habitat i utilitzat com a residència. Té una vigència d'entre 5 i 15 anys, segons la comunitat autònoma on es troba la propietat.

Cal verificar si tens la cèdula d'habitabilitat —i si aquesta continua vigent— abans de posar el teu habitatge a la venda. Si és que l'has perdut, en pots demanar una còpia, i si està vençuda, hauràs de contractar un tècnic perquè acrediti les condicions d'habitabilitat del teu habitatge i emeti una nova cèdula d’habitabilitat. (també ens en podem ocupar)

El certificat de la inspecció tècnica d'edificis (ITE) és el document de l’edifici que necessites per vendre l’habitatge i certifica l'estat de conservació. Però compte perquè només ho necessites si l'antiguitat de l'edifici és superior a 15, 30 o 45 anys, depenent de la comunitat. Si et cal i no el tenim, s’haurà de contractar un tècnic per obtenir-lo. (També ens en podem ocupar)

El darrer grup de documents són els comprovants de pagaments de despeses i impostos. Entre ells, comencem pel rebut de pagament de l'IBI, que no és res més que el darrer comprovant de pagament de l'impost de béns immobles, aquell mateix que has pagat any rere any només per ser propietari o propietària de la finca. Ves preparant aquests rebuts, perquè els hauràs de portar al notari el dia de la signatura de l'escriptura.

Els estatuts són un document que aplega les normes de la comunitat de propietaris. No és obligatori, però és molt probable que el comprador et demani una còpia per conèixer la normativa que afecta l'habitatge. Per això ho incloem en els documents necessaris per vendre una casa.

Aquest certificat acredita que estàs al corrent de pagament amb la comunitat de propietaris i és obligatori per a la venda, així que és millor que demanis el Certificat al president amb anticipació a l’escriptura.

El certificat de deute zero és el darrer document necessari per vendre el teu habitatge. Aquest certificat acredita que la teva hipoteca està completament pagada i només és obligatori si existeix la càrrega a la nota simple del Registre de la Propietat.

El comprador també necessita una còpia de les factures dels subministraments per què el nou propietari pugui fer els canvis de titularitat dels comptadors dels serveis, important per evitar-se recàrrecs improcedents. Per això, haurem de presentar les factures d'aigua, llum i gas obligatòriament el dia de la signatura de l'escriptura.

Cada propietat té un valor de taxació immobiliària diferent, depenent del tipus de propietat, les diferents característiques, les zones, etc. Per vendre una propietat, hem de saber quina és la valoració de mercat real de venda, de la qual t’informarà l'agent immobiliari de confiança. A L´Habitatge de Vic et direm si el valor del teu immoble és superior al d´un altre de semblant per la mateixa zona segons les característiques.

A la nostra immobiliària sempre vetllem al màxim per aconseguir els millors resultats pels nostres clients. El mercat és el que marca els preus dels habitatges, però sempre procurem aconseguir la venda amb les millors condicions. Els nostres honoraris de venda són els més competitius del mercat, amb tots els nostres serveis i prestacions. Amb 34 anys més de 25.000 persones han signat contracte amb l’Habitatge de Vic, demostrant que una bona compra-venda es produeix quan tots ens donem la mà, venedor, comprador i gestor immobiliari.

1. Valoració de l'immoble: El primer pas és fer una valoració precisa del pis. Això implica analitzar el mercat local, les característiques de l’immoble, i comparar amb propietats similars. Una valoració correcta és clau per fixar un preu de venda competitiu i realista.

2. Preparació de l'immoble: Abans de posar el pis al mercat, és recomanable preparar-lo per a les visites. Això pot incloure des d'una neteja profunda, reparacions necessàries, fins a una posada en escena (home staging) per fer-ho més atractiu als compradors potencials.

3. Màrqueting professional: L'agència ha d'elaborar un pla de màrqueting que inclou fotografies professionals d'alta qualitat, descripcions detallades i atractives de l'immoble, i la utilització de tots els canals de venda disponibles, com ara portals immobiliaris en línia, xarxes socials, i la xarxa de contactes de l'agència.

4. Gestió de visites: Organitzar i coordinar les visites dels interessats de manera professional, assegurant que l’immoble es mostri en les millors condicions i en els horaris més convenients per captar l’interès dels compradors.

5. Negociació d'ofertes: Una bona agència immobiliària actuarà com a mediadora a les negociacions entre venedor i comprador, buscant sempre el millor acord possible per a ambdues parts. Ha de tenir habilitats de negociació i coneixement del mercat per assessorar adequadament el client.

6. Gestió de la documentació: Un cop acceptada l'oferta, l'agència s'ha d'encarregar de tota la documentació necessària per fer la venda. Això inclou el contracte d’arres, la preparació de l’escriptura de compravenda, i coordinar amb els bancs, si hi ha hipoteques involucrades.

7. Acompanyament fins al tancament de la venda: L'últim pas és acompanyar les parts a l'acte de la signatura davant de notari, assegurant-se que tots els documents estiguin correctes i que el procés es completi satisfactòriament. Després, gestionar el lliurament de les claus al nou propietari.

La nostra immobiliària L’HABITATGE DE VIC, seguint aquests passos de manera professional i eficient no només aconseguirà vendre el pis en un temps òptim, sinó que també podrà assegurar la satisfacció tant del venedor com del comprador.


En definitiva quins documents necessito, nosaltres t’ajudarem a portar-los al notari


L'últim tràmit necessari per vendre un pis és la signatura de l'escriptura de compravenda. Aleshores, s’ha de portar al notari una sèrie de documents que t'hem anat esmentant al llarg d'aquesta pàgina. Perquè no et preocupis de res, nosaltres ens en ocuparem uns dies abans perquè tot vagi perfecte:

 • DNI o targeta de residència original de les dues parts
 • En cas que s'aporta el passaport, caldrà acreditar també el NIF (número d'identificació fiscal)
 • Original del títol de propietat de la casa
 • Fotocòpia de tots els xecs o transferències que t'hagi fet el comprador abans de la signatura (per exemple, en concepte de reserva)
 • Rebut del darrer pagament de l'IBI (any en curs o any anterior si no s'ha girat el cobrament)
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Cèdula d'habitabilitat
 • Certificat de l'ITE, si s'aplica
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la comunitat
 • Contracte d'arres
 • Últimes factures dels subministraments: aigua, llum, gas, rebut d'escombraries, etc.
 • Si el pis té hipoteca: certificat de deute pendent o de deute zero

A la nostra immobiliària L’HABITATGE, sempre vetllem al màxim per aconseguir els millors resultats pels nostres clients. El mercat és el que marca els preus dels habitatges, però sempre procurem aconseguir el millor tracte. Al comprador l’assessorem sense compromís i no li cobrem cap tipus d’honoraris de tots els nostres serveis i prestacions. Com a professionals immobiliaris, el nostre objectiu és brindar-te un servei excepcional i garantir que trobis el pis dels teus somnis, ajustant-nos a les necessitats específiques i preferències.

1. Coneixements profunds de les teves necessitats: Consulta personalitzada: Començaríem amb una reunió personal o virtual per entendre a fons les teves necessitats, preferències i el pressupost de què disposes. Això inclou aspectes com la ubicació desitjada, la mida de l’immoble, característiques específiques (com jardí, terrassa, nombre d’habitacions), i qualsevol altra preferencia personal que sigui important per a tu.

2. Recerca personalitzada i selecció de propietats: Selecció acurada: Basant-nos en els teus requisits, realitzar una cerca exhaustiva a la nostra cartera de propietats mitjançant la nostra xarxa de contactes per presentar-te una selecció curada de pisos que compleixin els teus criteris. Visites organitzades: Coordinar visites a les propietats seleccionades en moments que s'ajustin a la vostra agenda, assegurant-nos d'optimitzar el vostre temps i proporcionar-vos una experiència còmoda i eficient.

3. Assessorament expert de cada pas: Anàlisi de mercat: Et proporcionarem anàlisis de mercat i comparatives de preus per assegurar que prenguis decisions informades basades en dades actuals del mercat immobiliari.

Assessorament legal i financer: T'oferirem assessorament expert sobre aspectes legals i financers relacionats amb la compra d'un immoble, incloent-hi la revisió de documents legals, la recomanació de finançament hipotecari si cal, també l’explicació detallada de tots els passos i costos involucrats a la transacció.

4. Negociació i tancament: Negociació de preu: La nostra experiència en negociació estarà a la teva disposició per assegurar que obtinguis el millor preu possible, manejant totes les negociacions amb el venedor en nom teu.

Gestió fins al tancament: Un cop acceptada l'oferta, gestionarem tots els aspectes de la transacció fins al tancament, incloent-hi la coordinació entre les parts, la verificació de tota la documentació de la propietat i assegurant que tots els documents necessaris estiguin en ordre per a la signatura i la transferència de propietat.

5. Servei postvenda: Suport postvenda: Fins i tot després del tancament, estarem disponibles per ajudar-te amb qualsevol necessitat addicional, des de recomanacions per a millores a la llar fins a la introducció a serveis locals.

El nostre compromís és oferir-te una experiència personalitzada i d'alta qualitat que faci que la compra de la teva nova llar sigui el més fluida i satisfactòria possible. Som aquí per servir-te com els teus assessors de confiança en cada pas del camí, assegurant que trobis no només una casa, sinó una llar per al teu futur.

Si ets treballador per compte d'altres: fotocòpia del DNI, fotocòpia de les 3 darreres nòmines, última declaració de la renda (si la vares fer) i l'informe de vida laboral. Si treballes per compte propi (autònom): fotocòpia del DNI, darrer trimestre de l'IVA, darrera declaració de la renda, facturació i moviments de comptes i vida laboral.

En demanar un préstec hipotecari el nostre assessor t’ajudarà buscant la millor oferta del mercat, a iniciar un procés amb l’entitat bancària per donar-te els diners que demanis. Per poder fer aquesta avaluació de riscos es necessiten els documents següents:


El NIF o NIE en vigor per acreditar la teva identitat.

La vida laboral actualitzada (la pots demanar directament a la web de la Seguretat Social).

La declaració més recent d'IRPF.

Extracte bancari dels tres darrers mesos.

Escriptures o notes simples de propietats, en cas de tenir-ne.

Últims rebuts pagats dels préstecs que tinguis pendents

Si vius de lloguer has de presentar el contracte d'arrendament i els rebuts o documents que acreditin el pagament dels darrers mesos.

Contracte d'arres de l'habitatge que es vol adquirir.

L'últim rebut de l'IBI.

Justificants d'altres ingressos o rendes, si n'hi haguessin.

Aconseguir una hipoteca pot ser un procés llarg i complex, per això cada vegada més persones estan recorrent a l'ajuda d'assessors que els informen y faciliten el tràmit per aconseguir el millor finançament del mercat


1. Obtenint les millors condicions
Un particular acostuma a treballar amb un sol banc, nosaltres tenim contacte amb tots, pel nostre volum de treball et podem aconseguir les millors condicions, però tu també pots sol·licitar una oferta del teu banc.

2. Amb agilitat en els tràmits
Nosaltres com a professionals, un cop veiem el teu perfil ens ocupem de visitar els bancs que millor opció ens puguin oferir, ens encarregarem absolutament de tot. Menys temps perdut i menys preocupacions per tu, però millors condicions assegurades.

3. Amb un assessorament personalitzat
A l'hora de contractar un préstec hipotecari, l’assessorament és important i és indispensable conèixer conceptes que seran utilitzats de cara a la relació amb el banc. Com que no tothom té les mateixes condicions econòmiques, nosaltres ens encarregarem de recomanar-te el producte més adequat per a tu en quant a interessos, terminis d'amortització, vinculacions amb el banc i la resta.

4. La millor comoditat
La recerca i contractació d'una hipoteca pot fer que el procés d'adquirir un habitatge no sigui tan agradable com hauria de ser, perquè a ningú no li agrada estar de bancs, demanar hora amb la persona que se n’ocupa i haver de fer les diferents gestions abans ni tan sols de saber si li concedeixen o no els diners que necessita.  El nostre assessor s'ocuparà que tot el procés de contractació de la hipoteca sigui molt més fàcil perquè la teva intervenció serà mínima.

5. Et podràs permetre valorar múltiples propostes
Podràs comparar hipoteques sense necessitat de caminar demanant informació de banc a banc. El nostre assessor us subministrarà les dades i us assessorarà sobre el producte més adequat per a tu. El nostre assessor s'ocuparà de tot i tot perquè el procés de la compravenda i la signatura davant del Notari sigui el més simple possible

Una vegada aconseguida la hipoteca, s’ha d’anar a la Notaria a signar la FEIN 14 dies abans de fer la compravenda i signar l’hipoteca definitiva, sempre amb el suport del gestor immobiliari de L’Habitatge. El dia de la signatura n'hi haurà prou que portis el teu DNI o NIE per identificar-te, però recorda que ha d'estar en vigor. Si està caducat, no et servirà.

Si ets comprador i no financies, només hauràs d'aportar la teva identificació personal vigent i les quantitats per al pagament. Es pot lliurar mitjançant xec bancari o transferència del banc d'Espanya.

Si per alguna cosa es caracteritza la immobiliària L´Habitatge de Vic és per oferir a tots els seus clients un servei realment personalitzat, amb un tracte molt proper, basat en la professionalitat, en l'eficiència i en la recerca constant de la satisfacció dels nostres clients. Els nostres clients ens han donat una molt bona valoració a GOOGLE. Acudeix a les nostres oficines sempre que vulguis per parlar amb nosaltres en persona i junts buscarem una solució a les teves necessitats. Un equip de 14 professionals qualificats i més de 34 anys d'experiència treballant el mercat d’Osona ens avalen.